Select Page

Zoetermeer, de volgende stap

De gemeente Zoetermeer heeft besloten het aantal woningen binnen de gemeentegrenzen uit te breiden met minimaal 10.000, en mogelijks zelfs met 16.000 eenheden. Het oppervlakte van de gemeente ligt vast en Zoetermeer heeft naar verhouding niet heel veel grond voor extra woningbouw beschikbaar. We moeten dus creatief omgaan met de beschikbare locaties. Dat betekent soms afbraak van bedrijventerreinen en herbouw van woonlocaties, hoogbouw overwegen en kleinschalig bouwen.
Dat laatste spreekt ons aan. Want op kleine oppervlakten is anno 2018 veel mogelijk. Wij maken ons sterk voor Tiny Housing.

Tiny Housing?

Het begrip Tiny House is uit de Verenigde Staten over komen waaien. Er bestaat geen formele beschrijving van een Tiny House.

Een mogelijke definitie is:

Een Tiny House is een volledig uitgeruste woning, met een oppervlakte dat niet groter is dan 28 m2. Een Tiny House is op duurzame wijze gebouwd en is bedoelt om het hele jaar door bewoond te worden.

Deze vorm van wonen staat enorm in de belangstelling maar staat in Nederland nog wel in de kinderschoenen wat betreft ontwikkelingen. BizKwadraat wil zich sterk maken om deze ontwikkelingen te volgen en de belangstelling ervoor in Zoetermeer te peilen. We zijn nog in de opstartfase dus je kunt binnenkort meer informatie van ons verwachten.

Wie zijn wij?

BizKwadraat is een open netwerk van betrokken burgers, initiatiefnemers, creatieve en maatschappelijke ondernemers. Gericht op het verbinden van (innovatieve) initiatieven tot slimme combinaties, en op het verduurzamen van die initiatieven.

Hoe?

BizKwadraat nodigt Zoetermeerse burgerinitiatieven uit om kennis te maken met de raadsleden. We streven naar een goede verdeling van initiatieven over verschillende beleidsvelden. De eerste ontmoeting van initiatiefnemers en raadsleden heeft inmiddels plaatsgevonden en was een succes. Het evenement werd georganiseerd door BizKwadraat in samenwerking met de raad/griffie. BizKwadraat zoekt nieuwe, passende en enthousiasmerende werkvormen om verdere kennismaking, ontmoeting, (koppelen van) netwerken ed. een goede invulling te geven. Mogelijke vervolgactiviteiten kunnen t.z.t zijn: het organiseren van een tour voor raadsleden en belangstellenden langs zichtbare resultaten van burgerinitiatieven en een vorm van beursvloer of congres. E.e.a. wordt ook bepaald n.a.v. van deze eerste ontmoeting en is afhankelijk van beschikbare financiële fondsen.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons mailen. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren!

Abonneer op de nieuwsbrief

Lees onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van BizKwadraat activiteiten

Je bent nu ingeschreven!